شماره های تماس:

0747 87 86 86

0784 87 86 86

0790 87 86 86

بهتر است برای خرید از سایت توکری عضو سایت ما شوید!

اگر در خرید از سایت توکری مشکلی دارید، به یکی از شماره ها تماس بگیرید.

تخم مرغ

تخم مرغ

تخم مرغ وطنی تازه


تخم مرغ تاپه شده  (یک شانه 30 عدد)

تخم مرغ تاپه شده (یک شانه 30 عدد)

تخم مرغ تأیید شده وزارت صحت..

230 افغانی

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)