شماره های تماس:

0747 87 86 86

0784 87 86 86

0790 87 86 86

بهتر است برای خرید از سایت توکری عضو سایت ما شوید!

اگر در خرید از سایت توکری مشکلی دارید، به یکی از شماره ها تماس بگیرید.

اطلاعات برای حمل و نقل و رسانیدن اجناس به منزل تان

سایت توکری افتخار دارد تا برای شما عزیزان به صفت مشتری دایمی خویش خدمت نماید.


هزینه انتقال اجناس و مواد غذایی شما به منزل تان در صورتیکه بیشتر از 2000 افغانی از سایت ما در یک زمان واحد خرید نمایید رایگان است ولی در صورتیکه کمتر از 2000 افغانی باشد تا 1000 افغانی نظر به فاصله منزل تان هزینه بسیار کمی در بل خرید تان از ین بابت چارچ خواهد شد. در صورتیکه کمتر از 1000 افغانی خرید نمایید اجناس شما منتقل نخواهد شد و شما می توانید به نزدیک ترین نمایندگی سوپرمارکیت توکری مراجعه نمایید.
پیشنهاد می دهیم خرید ماهوار و هفته وار خانه های تان را که که معمولا بیشتر از 2000 افغانی می شود از سایت ما خریداری نمایید یا با باموبایل تان سفارش دهید تا هم از تخفیفات ویژه ما برخوردار شوید و هم هزینه انتقال تان رایگان باشد.


با احترام 
سوپرمارکیت توکری