شماره های تماس:

0747 87 86 86

0784 87 86 86

0790 87 86 86

بهتر است برای خرید از سایت توکری عضو سایت ما شوید!

اگر در خرید از سایت توکری مشکلی دارید، به یکی از شماره ها تماس بگیرید.

حریم خصوصی و راز داری معلومات مشتریان

تضمین راز داری معلومات ثبت شده مشتریان


با احترام به مشتریان عزیز وب سایت توکری به عرض می رسانیم که اداره سوپرمارکیت توکری با کمال امانت داری و رعایت اخلاق اسلامی تعهد می نماید تا تمام معلومات وارده مشتریان را محفوظ نگه داشته و هیچ گونه مشکلی برای مشتریان محترم ازین بابت بوجود نخواهد آمد.
اعتماد، اعتبار، تضمین کیفیت و سلیقه عالی شعار ما خواهد بود که به آن عمل خواهیم کرد.
مشتری ما شوید و سهولت را تجربه کنید. ما با کیفیت ترین مواد غذایی و اجناس را با قیمت بسیار ارزان مندوی به خانه هایتان می رسانیم.


با احترام

فروشگاه و سوپرمارکیت توکری